Konferencja pod patronatem

Jak wyglądają obecnie realne wyzwania edukacji?

Ponad 140 tys. ukraińskich dzieci w polskich szkołach i długo oczekiwany zwrot w stronę specjalnych potrzeb edukacyjnych, na który wskazują ostatnie programy dofinansowania. O tych właśnie tematach będą rozmawiać specjaliści podczas bezpłatnej konferencji online.

Konferencja „Specjalne (?) Potrzeby Edukacyjne – realne wyzwania aktualnych czasów” została podzielona na dwa dni. Podczas pierwszego tematyka dotyczyć będzie ogólnie specjalnych potrzeb edukacyjnych, TIK w terapii, a także dofinansowania Aktywna Tablica. Drugi dzień poświęcony zostanie natomiast SPE w kontekście sytuacji na Ukrainie.

Program konferencji

Dzień pierwszy

SPE ogólnie
Otwarcie pierwszego dnia konferencji
Wpływ długotrwałej izolacji rówieśniczej dzieci z ASD na powrót do szkoły
Joanna Wichlińska-Pakirska
Czas na dużą zmianę!

Uniwersalne projektowanie i racjonalne dostosowanie w edukacji włączającej

Ola Rodzewicz
Specjalne potrzeby edukacyjne, czy jednak indywidualne potrzeby edukacyjne?

Czyli czego i jak uczyć dzieci w obecnych czasach, by każda strona miała poczucie sukcesu?

Wojciech Eichelberger
SPE-innowacja

Czyli innowacja pedagogiczna jako droga do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysharmoniami i wyzwaniami

Magdalena Zając
TIK w terapii logopedycznej i pedagogicznej
Beata Sobera-Baron
Profilaktyka, czyli im wcześniej tym łatwiej!

Jak zaprzyjaźnić się z literami i głoskami, aby czytanie było łatwe

Małgorzata Barańska

Dzień drugi 🇺🇦

SPE w kontekście dzieci z Ukrainy
Otwarcie drugiego dnia konferencji
Współczesna Ukraina

Rys kulturowo-cywilizacyjny i społeczno-polityczny

Gracjan Cimek
Psychika dziecka w obliczu wojny

Jak pomagać, rozmawiać i wspierać?

Joanna Wichlińska-Pakirska
Ukraińscy uczniowie ze SPE

Ich obecność i funkcjonowanie w polskim systemie. Studium przypadku

Sylwia Kowalska
Edukacja inkluzyjna w ukraińskich szkołach
Weronika Apriłaszwili
Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne

Na czym może polegać objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia z doświadczeniem migracji, wojny, traumy, długotrwałej izolacji lub wymuszonej zmiany

Wojciech Eichelberger
Я тут!

Czyli język jako integracja, zabawa i narzędzie do niwelowania barier

Monika Zielińska-Miętkiewicz

Prelegenci

Wojciech-Eichelberger_
Wojciech Eichelberger

Psycholog, psychoterapeuta, coach i trener. Uczestniczył w tworzeniu Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, renomowanej i pierwszej w Polsce placówki psychoterapii, treningu i szkolenia działającej nieprzerwanie od 1978 roku. Członkiem zespołu Laboratorium pozostał do roku 2004. Stypendysta Instytutu Psychoterapii Gestalt w Los Angeles(1976) i Zen Center of Rochester(1980). Autor i współautor wielu popularnych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości. Współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii w Warszawie. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.

joanna
Joanna Wichlińska-Pakirska

Z wykształcenia mgr socjologii oraz mgr Psychologii. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała w marcu 2011 roku na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Podczas 19-letniej pracy zawodowej ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących, w tym szkołę psychoterapii Psychodynamicznej KCP w Krakowie, uzyskując Certyfikat Psychoterapeuty. Na codzień dyrektor Centrum Badań Psychologicznych i Psychoterapii w Kostrzynie nad Odrą, którego zakres pomocy obejmuje pracę psychologiczno-psychoterapeutyczną, wsparcie, interwencję kryzysową oraz pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach OŚPPiP i Niepublicznej Poradni Psych-Ped. W pracy zawodowej jest wykładowcą akademickim, prowadzi zajęcia z zakresu psychologii i socjologii medycyny, psychologiem, psychoterapeutą dzieci, młodzieży i dorosłych.

Sylwia-Madra
Sylwia Kowalska

Współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej „Chcemy całego życia!” oraz Fundacji Autism Team, w których działa społecznie na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Ekspertka edukacji włączającej. Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Rodziców. Współorganizatorka i aktywna uczestniczka kampanii społecznych na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Inicjatorka i koordynatorka Społecznego Pogotowia Interwencyjnego: pomaga, mediuje, radzi i interweniuje społecznie wszędzie tam, gdzie łamane są prawa osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin.

ola-r
Ola Rodzewicz

Dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie w latach 2007-2021, absolwentka WSP w Bydgoszczy (logopedia) oraz APS w Warszawie (tyflopedagogika), nauczycielka dyplomowana. Ekspertka merytoryczna w projekcie Forum edukacji włączającej województwa małopolskiego, Członkini Rady Programowej Instytutu Nauki Lektikon, Trenerka Wiodąca w Stowarzyszeniu FRRPW, Członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła. W latach 2018 -2020 trenerka wiodąca w projektach „Forum Kadry Wspomagania Oświaty” i „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych”.

img_avatar
Magdalena Zając

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni. Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu i Gdańsku. Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, terapeuta integracji sensorycznej. Autorka/współautorka publikacji na temat, środowisk wychowawczych, jakości życia, zaburzeń rozwoju i zachowania. Przez trzynaście lat dyrektor całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

sobera-baron
Beata Sobera-Baron

Neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta metody prof. Tomatisa. Na co dzień prowadzi diagnozy i terapie, ale chętnie dzieli się swoim doświadczeniem w trakcie szkoleń, wykładów oraz warsztatów dla studentów. Chętnie szuka nowych rozwiązań dydaktycznych, metod i sama ciągle się szkoli. Od 2009 roku prowadzi Centrum Logopedii i Rozwoju Osobistego w Opolu, od 2014 r. Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, a od 2018 r. Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Niebieski Domek w Opolu. Placówki uzupełniają się w swojej ofercie, zatrudniają ponad 25 specjalistów i tworzą miejsce gdzie dziecko i rodzic może otrzymać fachową wielospecjalistyczną pomoc.

avatar-5
Małgorzata Barańska

Z zawodu i z zamiłowania nauczycielka i terapeutka. Najbardziej lubi skutecznie uczyć czytania dzieci, które wcześniej uczyły się tego bezskutecznie. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu książek zawierających materiały i inspiracje do pracy z przedszkolakami, najmłodszymi uczniami oraz uczniami ze SPE. Wszystkie specjalne potrzeby traktuje jako normalne, a dzieci jak ludzi - z szacunkiem i otwartością. Gdy tylko może, gra na saksofonie (ale stara się niepotrzebnie nie narażać innych na słuchanie). Prywatnie babcia Nadii, Martynki i Milenki.

Weronika Apriłaszwili
Weronika Apriłaszwili

Nauczycielka klas początkowych we Lwowskiej Ogólnokształcącej Szkole nr 24 im. M. Konopnickiej z ponad 35 letnim doświadczeniem. Jest starszym nauczycielem wyższej kategorii, przewodniczącą kółka metodycznego nauczycieli klas początkowych szkół z polskim językiem nauczania. Pani Weronika jest uczestnikiem aprobacji i monitoringu badań jakości podręczników dla ogólnokształcących szkół Ukrainy z polskim językiem nauczania, recenzentem podręczników do nauki języka polskiego w klasach początkowych, a także podręczników z języka polskiego dla klas 7-9. Jako trener uczestniczyła w licznych projektach Fundacji Wolność i Demokracja. W 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polski odznaczył panią Weronikę Apriłaszwili Srebrnym Krzyżem Zasługi.

cimek
Gracjan Cimek

Dr hab. Gracjan Cimek, prof. AMW w Gdyni - w badaniach koncentruje się na polityce rozumianej jako dążenie do dobra wspólnego gwarantującego rozwój kultury upodmiotawiającej człowieka. Preferuje podejście holistyczne i transdyscyplinarne wymagające nowej metodologii badań społecznych. Rozwija geopolitykę realizmu krytycznego, która zakłada możliwość przekształcania systemu międzynarodowego w kierunku paradygmatu opartego na zasadzie zysk – zysk (win – win). Autor sześćdziesięciu prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą (w języku angielskim, chińskim, francuskim i rosyjskim) oraz trzech książek.

IMG_0579 (1)
Monika Zielińska-Miętkiewicz

Logopedka, mama, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Gdańskim, manager produktu. Autorka ponad 50 produktów (tradycyjnych i cyfrowych), które od wielu lat sprawdzają się w codziennej pracy nauczycieli i terapeutów na całym świecie. Autorka lub współautorka znanych programów interaktywnych dla terapeutów (obecnie współautorka i opiekun serii mTalent, wcześniej współautorka i opiekunka serii eduSensus). Autorka wielu znanych dzieciom tekstów logopedycznych, np. „Logo-rymy", „ Orto-rymy, czyli wierszowanie ułatwiające pisanie", „Krótsze, dłuższe, lecz praktyczne wyliczanki logopedyczne (cz. 1, 2, 3) i inne.

Bezpłatna konferencja online, 20-21.04

Specjalne(?) Potrzeby Edukacyjne – Realne wyzwania aktualnych czasów